ثبت شرکت در سیشل

ثبت شرکت در سیشل ، پرطرفدارترین و متنوع ترین نوع شرکت فاقد مالیات قابل دسترسی در سیشل می باشد. همانند بیشتر شرکت های فاقد مالیات کلاسیک، شرکت کسب و کار بین المللی (IBC) در سیشل، یک شرکت بدون مالیات می باشد که برای شرکت کردن در تمام شکل های کسب و کار های بین المللی بدون ملزومات گزارشگری و نگهداری سوابق و ویژگی های محرمانگی جامع طراحی می شود.

ثبت شرکت در سيشل، مشابه پرطرفدارترین شرکت کسب و کار بین المللی (BVI IBC) می باشد و در برخی از موارد، حتی فراتر از آن مدل معیار شرکت فاقد مالیات می باشد. از زمان معرفی قانون شرکت های کسب و کار بین المللی در سیشل در سال 1994، بیش از 30000 شرکت کسب و کار بین المللی در سیشل، ثبت شده اند یعنی ماهیانه بیش از 600 شرکت فاقد مالیات جدید ثبت شده اند.

ثبت شرکت در سیشل

ثبت شرکت در سیشل در ارتباط با تامین سرمایه، سهام، سهامداران و سرپرستان، انعطاف پذیر می باشد.

 • ملزومات حداقل یا حداکثر سرمایه برای ثبت شرکت در سيشل وجود ندارند.
 • سهام ثبت شرکت در سيشل می توانند با یا بدون ارزش اسمی، منتشر شوند.
 • سهام فقط به شکل ثبت شده، منتشر می شوند و سهام در وجه حامل، دیگر مجاز نیستند.
 • ثبت شرکت در سيشل به بیش از یک سرپرست، نیازی ندارند.
 • ثبت شرکت در سيشل، سهامداران و سرپرستان می توانند از هر ملیت و یا مقیم هر کشوری باشند.
 • یک سهامدار و یک سرپرست، مجاز می باشد. یک نفر می تواند هم سهامدار و هم سرپرست باشد.
 • سرپرستان ملزم به این نیستند که سهامدار باشند.
 • سرپرستان و سهامداران ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
ثبت شرکت در سيشل

ثبت شرکت در سيشل

مزایای ثبت شرکت در سیشل

 • دفتر مجازي امکان ارسال بسته و نامه هاي پستي از دفتر شرکت به ايران
 • امکان دريافت مکالمات تلفني از شماره دفتر شرکت در ايران خدمات مدير صوري (جهت حفظ هويت مدير حقيقي)
 • خدمات سهامدار صوري (جهت حفظ هويت سهامدار حقيقي)
 • افتتاح حساب بانكي شركتي در اروپا داراي امکان دريافت و ارسال حوالجات ارزي و کارتهاي اعتباري
 • افتتاح حساب بانكي شخصي داراي کارتهاي اعتباري مستر و ويزا متصل به حساب

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در سيشل

– نام شرکت، به زبان انگلیسی

– کپی پاسپورت تمامی سهامداران

– کپی پاسپورت مدیر عامل