اقامت دائم و پاسپورت بلغارستان

در سال ۲۰۰۹ پس از اقدامات قانونی دولت بلغارستان، برنامه ای برای سرمایه گذاری و اعطای اقامت دائم و پاسپورت بلغارستان با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و شکوفایی اقتصادی تآسیس شد که به سرمایه گذاران و خانواده شان این امکان را می دهد که اجازه اقامت دائم را به دست آورند و واجد شرایط تابعیّت بلغاری شوند.

بلغارستان یکی از جدیدترین اعضای اتحادیه اروپا است. افراد مهاجر می توانند از کل مزایای منحصر به فرد مقیمان اتحادیه اروپا بهره مند شوند. یکی از خصوصیات منحصر به فرد پاسپورت بلغارستان معافیت از ضرورت اقامت فیزیکی در این کشور است. سرمایه گذاران و خانواده شان بعد از ۵ سال می توانند واجد شرایط تابعیت بلغارستان شوند.

شرایط و مقررات استفاده از پاسپورت بلغارستان :

۱. متقاضی نباید اقامت هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را داشته باشد.
۲. داشتن گذرنامه معتبر.
۳. ارزش خالص کل دارایی های متقاضی باید بیش از یک میلیون یورو 1,000,000€ باشد تا متقاضی بتواند از امکان سرمایه گذاری به همراه دریافت وام استفاده نماید. در صورت سرمایه گذاری کامل ارزش خالص کل داریی ها باید حداقل 511,292€ باشد
۴. داشتن گواهی سرمایه گذاری و تٱیید سرمایه گذاری مستقیم خارجی برابر با 1,000,000 BGN معادل 511,292€ است. این سرمایه گذاری باید بر اساس روشهای قانونی، در اوراق ارزه دولتی تحت توافق نامه تضمین شده برای مدت ۵ سال باشد.
۵. گواهی اثبات منبع درآمد برای دارایی ها و سرمایه های اعلام شده و.
۶. تعیید امضا وکالت نامه و توافق نامه سرمایه گذاری از طرف یکی از کنسول گری های دولت بلغارستان.
۷. پرداخت هزینه درخواست پاسپورت بلغارستان توسط متقاضی.

اقامت دائم و تابعیت بلغارستان

اقامت دائم و تابعیت بلغارستان